Abortus door middel van de abortuspil

Vanaf 2000 is in Vlaanderen de  abortuspil ook toegelaten én beschikbaar. De abortuspil behoort tot een nieuwe generatie geneesmiddelen.  Deze pil is een anti – hormoon dat ervoor zorgt dat de zwangerschap wordt afgebroken. Voorts zorgt zij ervoor dat de baarmoederhals verweekt en verwijdt en stimuleert  het samentrekken van de baarmoeder. Wanneer de abortuspil ingenomen wordt na het uitblijven van de maandstonden, komt de bekleding van de baarmoederwand los zoals bij een gewone menstruatie en veroorzaakt op die manier een bloeding. Bij beginnende zwangerschap  zorgt de abortuspil ervoor dat het vruchtzakje van de baarmoederwand loskomt.
Om een optimaal resultaat te bereiken (volledig leegmaken van de baarmoeder) moet de toediening van de abortuspil (Mifegyne) 36 tot 48 uur later gevolgd worden door de inname van een ander geneesmiddel: prostaglandine (Cytotec). Dit is een geneesmiddel dat de baarmoeder doet samentrekken en zo het uitstoten van de vrucht bevordert.

De Wet zegt…

… De abortuspil kan tot maximun  9 weken na de eertse dag van de laatste menstruatie ingenomen worden De abortuspil is niet verkrijgbaar in de gewone apotheek. De vrouw dient, net als bij de zuigcurettage, een toestemmingsformulier te ondertekenen waarin ze bevestigt dat ze de zwangerschap wenst af te breken en te kennen geeft dat ze volledig werd ingelicht over de risico’s van, en contra-indicaties voor deze methode.

Belangrijk om te vermelden is dat er ook  een verplichte bedenktijd van zes dagen is tussen het eerste gesprek en de start van de zwangerschapsafbreking door middel van de abortuspil(Mifegyne). Aangezien de abortuspil uiterlijk 9 weken  na het begin van de laatste maandstonden moet worden ingenomen, is het noodzakelijk dat ongewenst zwangere vrouwen die deze methode overwegen, in een zeer vroeg stadium van de zwangerschap een afspraak maken.

Praktisch verloop

Je bent zwanger en net over tijd. Je maakt een afspraak voor een eerste gesprek en een medisch vooronderzoek. Indien na dit gesprek  jouw beslissing vaststaat om de zwangerschap af te breken, gaat men na of de abortuspilmethode kan toegepast worden. Mogelijke contra-indicaties moeten uitgesloten worden. Er wordt een echografie uitgevoerd om de grootte van het vruchtzakje te meten ter bevestiging van de zwangerschapsduur en er wordt mogelijk ook bloed afgenomen om bloedgroep en zwangerschapshormoon te bepalen. In sommige centra gebeurt ook een infectieonderzoek. De keuze tussen abortuspil of zuigcurettage wordt met jou besproken.

De inname van de abortuspil

Bij het tweede bezoek, ten vroegste zes dagen later (de bedenktijd) kom je terug naar het centrum. Je bevestigt jouw vraag tot zwangerschapsafbreking. Je hebt de informatie over de medicatie, het verloop van de procedure  en de nodige antwoorden op uw vragen gekregen. Je ondertekent een formulier waarin je dat bevestigt. Dan kan je in het centrum zelf de tabletten Mifegyne innemen, in aanwezigheid van de arts of van een hulpverlener die handelt in opdracht van de arts. Je krijgt een nieuwe afspraak in het centrum 36 tot 48 uur later. Soms begint de bloeding al op de dag na de inname van de abortuspil en uitzonderlijk wordt het vruchtzakje al uitgestoten vóór de volgende afspraak. Je dient hoe dan ook die afspraak na te komen om te laten controleren of de expulsie (het afstoten van het vruchtzakje) wel volledig was.

Twee dagen later…

Twee dagen daarna ga je opnieuw naar het centrum voor de inname van de prostaglandine. Je neemt de tabletten in met wat water. Soms kunnen ze ook vaginaal worden toegediend (wanneer je bijvoorbeeld veel last zou hebben van braken tijdens uw zwangerschap). Na de inname verblijf je meestal 2 tot 4 uur in het centrum. Daarna kan je naar huis. Het vruchtzakje wordt afgestoten terwijl je in het centrum bent (76%) of in de dagen die daarop volgen (17%) Hou er rekening mee dat bij deze methode het bloedverlies ook overvloediger kan zijn dan tijdens jouw normale menstruatie, en mogelijk stolsels kan bevatten. Het bloedverlies kan ook meerdere dagen aanhouden. Diezelfde dag mag je beginnen met het door jou gekozen voorbehoedsmiddel, alhoewel men je in sommige situaties zal aanraden om eerst een maand de pil als anticonceptiemiddel te gebruiken.

Indien er geen expulsie plaatsvond tijdens het verblijf in het centrum, wordt er meestal wat bloed geprikt om nadien zo de daling van het zwangerschapshormoon te kunnen nagaan.

De controle raadpleging

In sommige situaties (onvolledige expulsie, overvloedig bloedverlies…)wordt je gevraagd enkele  dagen na de inname van de prostaglandine opnieuw naar het centrum te komen voor een controleraadpleging. De arts controleert door middel van een echografie of de baarmoeder volledig leeg is en oordeelt of er nog medicatie moet worden voorgeschreven. Wanneer de expulsie niet in het centrum plaatsvond, wordt meestal opnieuw bloed afgenomen om de daling van het zwangerschapshormoon te controleren. Tot aan die controleraadpleging, plan je dus best geen vakantie in het buitenland. In geval van nood of als je zich ergens zorgen over zou maken, kunt je contact opnemen met het centrum.

Bijzondere voorzorgen bij gebruik van de abortuspil

Als tegen -indicatie  dient vermeld: chronische bijnierinsufficiëntie, allergie voor het product, ernstige astma, erfelijke porphyria.

Omwille van cardiovasculair risico, wordt de methode niet aanbevolen bij vrouwen die meer dan 10 sigaretten per dag roken en ouder dan 35 jaar zijn.

Verder is er ook nog het risico dat de methode mislukt in 1,3 tot 7,5 % van de gevallen, en soms het voorkomen van langdurige en overvloedige vaginale bloedingen (tot 12 dagen na de inname)

Andere bijwerkingen kunnen zijn: braakneiging, lichte tot matige buikkrampen, diarreee, matig tot overvloedig bloedverlies.