Abortus door middel van de abortuspil

De abortuspilmethode is een vrij comfortabele methode met toch enige belangrijke opmerkingen. Vooreerst bestaat deze methode niet uit de inname van één pil, maar wel de inname van  verschillende pillen. Minimum vijf. DAG 1: De eigenlijke abortuspil (Mifegyne). Dit is een anti – hormoon dat ervoor zorgt dat de zwangerschap wordt stopgezet of afgebroken. De baarmoederhals verweekt en verwijdt. Deze pil stimuleert ook het samentrekken van de baarmoeder. Wanneer de abortuspil ingenomen wordt na het uitblijven van de maandstonden( bij beginnende zwangerschap)  zorgt de abortuspil ervoor dat het vruchtzakje van de baarmoederwand loskomt. Deze pil wordt langs de mond ingenomen (oraal) en geeft weinig of geen nevenwerkingen.
DAG 2 : Om een optimaal resultaat te bereiken (volledig leegmaken van de baarmoeder) moet de toediening van de abortuspil  1 tot 2 dagen later,  gevolgd worden door de inname van een ander geneesmiddel: prostaglandine (Cytotec). Dit is een geneesmiddel dat de baarmoeder doet samentrekken en zo het uitstoten van het vruchtzakje bevordert. Deze pillen (minimum 4)) kunnen soms wel last geven van bijwerkingen.

De Wet zegt…

… De abortuspil kan tot maximum  9 weken na de eerste dag van de laatste menstruatie ingenomen worden.  De abortuspil is niet verkrijgbaar in de gewone apotheek. De vrouw dient, net als bij de zuigcurettage, een toestemmingsformulier te ondertekenen waarin ze bevestigt dat ze de zwangerschap wenst af te breken en te kennen geeft dat ze volledig werd ingelicht over de risico’s van, en contra-indicaties voor deze methode.

Belangrijk om te vermelden is dat er ook  een  bedenktijd van zes dagen is tussen het eerste gesprek en de start van de abortuspilmethode . Aangezien de abortuspil uiterlijk 9 weken  na het begin van de laatste maandstonden moet worden ingenomen, is het noodzakelijk dat de ongewenst zwangere vrouw, die deze methode overweegt, in een  vroeg stadium van de zwangerschap een afspraak maakt.

Abortuspil : comfortabel(er) of niet ?

De keuze tussen abortuspil of zuigcurettage wordt met jou besproken. De abortuspilmethode is minder ingrijpend . . . (geen instrumenten, alleen echo). . . .maar nogal omslachtig (drie keer naar het Centrum komen, je bent er een halve dag mee bezig . . .).  Zuigcurettage is een kleine ingreep (vergelijk het met een spiraaltje plaatsen) maar minder omslachtig én voorspelbaarder. Als je al wat last en pijn zou hebben met de zuigcurettage dan is dat beperkt tot de 10 minuten van de behandeling. Heb je de nevenwerkingen  van de abortuspillen (en dat weten we niet op voorhand) dan is het wel de hele duur van de werking van deze medicatie en is dat  niet zo comfortabel.

De psychologisch verwerking maakt soms ook wel een verschil uit :  sommigen vinden de pillenmethode makkelijker aanvaardbaar;  daarentegen andere vrouwen dan weer juist niet,  omdat ze bij de pillenmethode  zelf té veel betrokken zijn.

Praktisch verloop

Je bent zwanger en net over tijd. Je maakt een afspraak voor een eerste gesprek en een medisch vooronderzoek. Indien na dit gesprek  jouw beslissing vaststaat om de zwangerschap af te breken, gaat men na of de abortuspilmethode kan toegepast worden. Mogelijke contra-indicaties moeten uitgesloten worden. We maken een echo om de grootte van het vruchtzakje te meten om zo de zwangerschapsduur te bepalen. Soms wordt er nog een zwangerschapstest gedaan met urine. In sommige centra gebeurt ook een infectieonderzoek.

De inname van de abortuspil …

Bij het tweede bezoek, ten vroegste zes dagen later (de bedenktijd) kom je terug naar het centrum. Je bevestigt jouw vraag tot zwangerschapsafbreking. Je hebt de informatie over de medicatie, het verloop van de procedure  en de nodige antwoorden op uw vragen gekregen. Je ondertekent een formulier waarin je dat bevestigt. Dan kan je in het centrum zelf  1 tablet (Mifegyne) innemen, in aanwezigheid van de arts of van een hulpverlener die handelt in opdracht van de arts. Uitzonderlijk wordt het vruchtzakje al uitgestoten  na de inname van de eerste tablet.

…Twee dagen later

Twee dagen daarna  neem je  de 4 (2 x 2) tabletten in (in het Centrum of thuis).  Ze worden  meestal  vaginaal  toegediend, dan kan je ze niet overgeven. Na de inname moet je toch rekenen op 2 tot 4 uur alvorens de expulsie (het afstoten van het vruchtzakje) gebeurt. Als je de tweede sessie thuis doet, zorg er voor dat je zeker  vier tot zes uur thuis blijft. Liefst niet alleen. Het vruchtzakje wordt afgestoten . Dat kan al na één uur zijn, maar meestal vraagt het wat meer tijd, vier tot vijf uur, soms in de dagen die daarop volgen (17%). Hou er rekening mee dat bij deze methode het bloedverlies ook overvloediger kan zijn dan tijdens jouw normale menstruatie, en mogelijk stolsels kan bevatten. Het bloedverlies kan ook meerdere dagen aanhouden. Bijwerkingen kunnen zijn: braakneiging, lichte, matige soms felle buikkrampen, wat diarree, matig tot overvloedig bloedverlies. Als je al deze bijwerkingen hebt dan is deze methode niet zo erg comfortabel. Je kan ook niet vooraf weten of  dat bij  jou al dan niet voorkomt. Diezelfde dag mag je beginnen met het door jou gekozen voorbehoedsmiddel, alhoewel men je in sommige situaties zal aanraden om eerst een maand de pil als anticonceptiemiddel te gebruiken.

De controle raadpleging

Je dient hoe dan ook na enkele dagen je afspraak na te komen voor een controleraadpleging. De arts controleert door middel van een echografie of de baarmoeder volledig leeg is en of de expulsie  wel volledig was.    Wanneer de expulsie niet volledig plaatsvond, wordt meestal  bloed afgenomen om de daling van het zwangerschapshormoon te controleren. Tot aan die controleraadpleging, plan je dus best geen vakantie in het buitenland. In geval van nood of als je zich ergens zorgen over zou maken, kunt je contact opnemen met het centrum: 09 348 59 54

Bijzondere voorzorgen bij gebruik van de abortuspil

Als tegen -indicatie  dient vermeld: chronische bijnierinsufficiëntie, allergie voor het product, ernstige astma, erfelijke porphyria. Omwille van cardiovasculair risico, wordt de methode niet aanbevolen bij vrouwen die meer dan 10 sigaretten per dag roken en ouder dan 35 jaar zijn. Verder is er ook nog het risico dat de methode mislukt in 1,3 tot 7,5 % van de gevallen. Soms kan het voorkomen dat het bloedverlies langduriger en overvloediger is dan de gewone maandstonden. (tot 12 dagen na de inname)