Uw verblijf in het Abortuscentrum Lokeren

Vooronderzoek en eerste gesprek : ‘intake’-gesprek

Als u toekomt voor het vooronderzoek en eerste gesprek, begeeft u zich naar de wachtzaal.
U wordt door de arts opgeroepen voor een gesprek en het vooronderzoek. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid ingegaan op het verloop van de ingreep en wordt er besproken voor welke methode u in aanmerking kan komen. Bij een zwangerschapsduur tot 7 weken kunt u kiezen tussen ofwel abortus met de klassieke zuigcurettage of abortus met de abortuspil(len). Vanaf 7 weken kan enkel de zuigcurretage. Bij het vooronderzoek krijgt u uitgebreide informatie over beide behandelingen, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Met behulp van een echografie wordt vastgesteld hoelang u precies zwanger bent. Heeft u hierna nog vragen, voelt u zich onzeker of heeft u moeite een beslissing te nemen, dan kunt daarover ook een gesprek hebben met één van de andere medewerkers.
Laboratoriumonderzoek
Omdat de resusfactor van Uw bloedgroep belangrijk is bij een zwangerschapsafbreking, is het nodig dat wij weten of dit positief of negatief is. Zorg dat U Uw bloedgroep kent (indien niet informeer bij Uw arts). Bij een negatieve factor geven wij een antistof -injectie. Wanneer er een labo onderzoek wordt uitgevoerd hebben wij klevertjes nodig van Uw mutualiteit. Zorg dat U er een paar voorradig hebt.

De behandeling

Op de dag van behandeling mag u normaal eten, maar liefst niet te zwaar. Soms is het nodig om voor de behandeling een voorbereidende medicatie in te nemen. Kom zeker op het afgesproken uur en liefst wat vroeger zodat u vooraf tot rust kunt komen. Een medewerker komt u dan halen voor een tweede gesprek en daarna wordt gevraagd een formulier te ondertekenen waarbij u te kennen geeft dat u deze abortus wilt en alle informatie heeft bekomen aangaande de ingreep. Na dit tweede gesprek is er nog altijd de mogelijkheid om vooralsnog de ingreep uit te stellen, of om er eventueel van af te zien. Een nieuwe afspraak kan eventueel later gemaakt worden.
De behandeling vindt dan plaats in de behandelkamer, en afhankelijk van de zwangerschapsduur varieert de behandelingstijd van 10 tot 15 minuten. De begeleider en/of partner wacht tijdens deze periode in de wachtkamer en wordt daarna uitgenodigd in de rustkamer indien de vrouw dit wenst.. Na de behandeling bieden wij u iets te drinken aan..In de rustkamer zal de dokter nog 1 of 2 maal een controle doen van het bloedverlies en eventuele krampen. Wanneer de dokter van oordeel is dat alles onder controle is, dan kan u naar huis gaan wanneer U dat zelf wil.

Na de behandeling

Na de behandeling krijgt u een antibioticakuur tegen infecties. U voelt zich lichamelijk snel weer goed. Wel kunt u enkele dagen last hebben van kleine ongemakken, zoals gespannen borsten, bloedverlies of buikpijn. Soms kunt u enkele dagen tot weken emotioneel labiel reageren door hormonale veranderingen in uw lichaam. In het geval u problemen ondervindt met de verwerking van de zwangerschapsafbreking, kunnen wij u behulpzaam zijn bij het vinden van geschikte psychische hulp.

Wat moet je meebrengen op de dag van de ingreep

· Paspoort of identiteitsbewijs.
· Indien mogelijk een verwijsbrief van de arts.
· De bloedgroepkaart. (Indien in uw bezit.)
· Enkele kleefbriefjes van de mutualiteit
· Geld
· Proper ondergoed en maandverband